Jeroen Moors

blog

jQuery UK Conference – Highlights
Written on 14 February 2012

Dit zijn de dingen die ik het vermelden waard vind van een algemeen gezien boeiende conferentie. Ook al is informatica een exacte wetenschap, wat volgt kan subjectief zijn…

Meer jQuery dan Flash sites

Een knaller om te openen. Volgens .AppendTo() Er zijn op dit moment meer sites die gebruik maken van jQuery dan sites met Adobe Flash.

Mobile Web vs. Apps

De (voorlopig) nog eeuwig durende strijd in het hoofd van iedereen die voor de keuze staat. Op dit moment zou je kunnen stellen:
– Web is de politiek correcte keuze.
– Apps zijn de meest gebruiksvriendelijke keuzen.
– De betaalbare en beheerbare keuze is Phonegap.

jQuery Mobile Gallery

Zelf ben ik niet alijd even overtuigd van jQuery Mobile, maar jQuery Mobile Gallery geeft een overzicht van wat mogelijk is.

Remote debugging met Google Chrome for Android

Helaas is er Chrome for Andoid enkel beschikbaar voor Android 4. Beschik je toch over zo’n toestel, dan kan de remote debugger in Chrome wel heel handig zijn om een applicatie te debuggen.

Aloha HTML5 WYSIWYG Editor

Ik moet toegeven dat de presentatie van Haymo Meran veel van een infomercial weg had, maar dat doet zeker geen afbreuk aan het product.

Met Aloha kan je inline elk moment omvormen tot een bewerkbaar element. Het resultaat zou dan ook nog eens propere HTML5 code zijn.

Tijdens de conferentie werd Aloha Wikidocs gelanceerd, dezelfde editor maar bruikbaar om met verschillende gebruikers gelijktijdig dezelfde content te bewerken.

jQuery Performance tips

Een cheat-sheet met tips om jQuery performant te houden.

Client side foutmeldingen, server side loggen

Wanneer er een javascript fout optreed aan de client side krijgt enkel de gebruiker hier een melding van. Als ontwikkelaar moet je dan maar hopen dat de gebruikers je iets laten weten zodat je de bug kan oplossen.

Het is echt heel eenvoudig om alle client side errors op te vangen en deze op de server te loggen. Een voorbeeldje:

window.onerror(msg, url, line)
    var message = "Error in "+url+" on line "+line+": "+msg;
    $.post("http://www.mijnsite.be/errorlogger", { "msg" : message }); 
}

Wil je iets gestructureerde te werk gaan kan je gebruikmaken van http://log4javascript.org/

Heb je een grotere site of wil je de fouten profesioneel opvangen dan kan Airbrake een oplossing zijn.

URLs are King!

Een link is nog altijd de manier bij uitstek om informatie te delen. Een site met veel Ajax loopt al snel het risico dat een url naar een totaal andere pagina of status gaat als de gebruiker verwacht. Elke pagina of status moet dan ook zijn eigen unieke url krijgen zodat deze gedeeld of gebookmarkt kan worden.

Dat is wat history.js doet. Url’s toevoegen aan de browser history en het hele beheer daar rond.

Conference slides

De slides van de talks die gepubliceerd werden zijn terug te vinden op Lanyrd.